Řeřicha s Ředitelstvím vodních cest o přístavišti

Řeřicha s Ředitelstvím vodních cest o přístavišti
15.3.2012
Na základě iniciativy náměstka primátora Jana Řeřichy se městu podařilo s Ředitelstvím vodních cest dojednat pro letošní rok společný projekt veřejného přístaviště v centru u Zanádraží.

Stalo se tak po řadě jednání, která náměstek v této věci se zástupci Ředitelství vodních cest vedl. Veřejné přístaviště v centru u Zanádraží bude ve správě s. p. Povodí Labe a Ředitelství vodních cest. Práce na něm započnou v květnu a v červenci by již u veřejného přístaviště mohly přistávat lodě. V budoucnosti by vedle tohoto přístaviště mělo vzniknout ještě menší přístaviště pro malé lodě.
O financování v podobných případech rozhoduje vždy Rada města a Zastupitelstvo města v rámci rozpočtu. Stejně tak tomu bude i v letošním roce. Pokud bude možnost využít k financování dotačních prostředků, např. z programu Cíl 3, mohou se objevit nová přístaviště např. i v Dobkovicích či německé Pirně.

Těší mne, že jsme s Ředitelstvím vodních cest našli shodu na řešení veřejného přístaviště. Dojde tím k oživení lodní dopravy v Ústí nad Labem a šanci na kotvení dostanou i malá plavidla, což bude přínosem pro všechny, kteří využívají vodní cestu po Labi. Naším cílem je podpora lodní dopravy a hledání cest k podpoře vzniku nových přístavišť,“ hodnotil vývoj ve věci náměstek Řeřicha.