Řeřicha: sanace svahu skončí letos

Řeřicha: sanace svahu skončí letos
28.1.2008
Sanaci svahu Větruše budou společně financovat Správa železniční a dopravní cesty a město Ústí nad Labem.

   Minulý týden se na tom dohodli náměstek pro dopravní cestu generálního ředitelství SŽDC Miroslav Konečný a náměstek primátora Jan Řeřicha.

   „Město se bude na této akci podílet plnou výší pojistného plnění, které mu za havárii svahu pod Větruší vyplatí pojišťovna. Kolik to bude, ještě nevíme. Na sanaci svahu Větruše však město nedá ze svého rozpočtu ani korunu,“ uvedl po jednání náměstek Jan Řeřicha s tím, že převod pojistného plnění musí schválit ještě zastupitelé města.

   Vedle dohody na způsobu financování akce přinesla schůzka i podobu jejího časového harmonogramu. Podle náměstka Řeřichy jednání s GŘ SŽDC urychlil jemný pohyb svahu, který během prosince minulého roku zaznamenaly instalované měřící přístroje.

   „Nejednalo se o havarijní situaci, ale přesto to byl pro nás signál, že sanaci svahu musíme vyřešit v jiném časovém horizontu, než na kterém jsme se původně domluvili. Stavební práce by měly probíhat od května do konce září letošního roku,“ vysvětlil Řeřicha.

   Zástupci města předali GŘ SŽDC, které je investorem i stavebníkem akce „Sanace svahu Větruše,“ příslušnou projektovou dokumentaci, kterou si město nechalo zpracovat. Investor nyní zadá specializované firmě revizi této dokumentace tak, aby zohlednila aktuální stav svahu po prosincových pohybech svahu a navrhla technologii sanace včetně návrhu vybudování přístupových cest v náročném terénu. GŘ SŽDC zajistí i výběrové řízení na zhotovitele stavby tak, aby stavba mohla být zahájena v květnu.

   Zástupci města a GŘ SŽDC se také dohodli, že stavby, které při akci „Sanace svahu Větruše“ vzniknou, převezme město do svého majetku.