Řeřicha vysadil višeň

Řeřicha vysadil višeň
14.10.2009
U příležitosti 50. výročí otevření Základní a Mateřské školy SNP v Ústí nad Labem zasadil náměstek primátora Jan Řeřicha okrasnou višeň.

   Zároveň pozdravil bývalé i současné kantory na malém setkání, které škola u příležitosti kulatého výročí uspořádala. S nejmenšími žáky pak do vzduchu vyslal na padesát balónků a prohlédl si i třídy. „Do této konkrétní školy jsem sice nechodil, ale učila mě paní učitelka, která poté na této škole působila řadu let jako ředitelka. I dnes, po tolika letech, si vzpomínám na její přísnou výuku, která mi ale dala hodně do života. Dětem tedy přeji podobné paní učitelky, na které si i v dospělosti vzpomenou a všem, tedy žákům i učitelům přeji hodně trpělivosti a nejméně dalších padesát let společného soužití“. Řeřicha zároveň využil přítomnosti minulých i současných kantorů za jejich náročnou a společensky významnou práci.

   Současným i bývalým kantorům popřála mnoho budoucích úspěchů ke kulatému výročí školy také náměstkyně pro školství Zuzana Kailová, která školu navštěvovala coby žákyně.

  Základní školu navštěvuje přes 600 dětí. Pochlubit se může velkým sportovním areálem a rozsáhlou zahradou. Na škole působí „Žákovská rada“, která může zasahovat do dění ve škole a pro menší děti organizuje různé společenské či sportovní akce. Nabízí řadu zájmových kroužků, internet i pro veřejnost a zavedla také elektronickou žákovskou knížku. Díky ní mají rodiče naprostý přehled o svých dětech, o jejich známkách nebo o tom, zda nechodí za školu. „Já jsem si konečně vyzkoušel interaktivní tabuli, díky které je výuka mnohem zajímavější“, uzavřel náměstek primátora Jan Řeřicha.