Revitalizace veřejných ploch v Neštěmicích a Mojžíři byly ukončeny

Revitalizace veřejných ploch v Neštěmicích a Mojžíři byly ukončeny
3.7.2012
Projekt revitalizace veřejných prostranství v zóně Neštěmice – sídliště Mojžíř – II. etapa už slouží veřejnosti.

Práce se týkaly rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému v části Neštěmic a sídlišti Mojžíř, které tvoří zónu IPRM.

Výsledkem jsou nově zrekonstruované povrchy, nová zámková dlažba a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici K Haldě, Mlýnská a J. Plachty, odvodnění svahu za bytovými domy v ulici Mlýnská a také instalace nového kamerového systému s jedenácti novými kamerami a technologií městského kamerového systému.

Náklady projektu činily 72 milionů korun, 85 procent částky pokryla dotace z EU, zbylých 15 procent zajistilo spolufinancování města.

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř (IPRM Mojžíř), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Revitalizací veřejných prostranství město navazuje na rekonstrukce bytových domů, které realizují jednotlivá společenství vlastníků jednotek, s cílem zpříjemnit fyzické prostředí a zvýšit standard bydlení vymezené zóny Neštěmice – Sídliště Mojžíř.