Rodiče mohou čerpat ošetřovné

Rodiče  mohou čerpat ošetřovné
10.6.2013
Povodeň uzavřela některé školy a školky i na Ústecku. Rodiče, kteří se z těchto důvodů starají o svého potomka mladšího 10 let sami, mohou čerpat tzv. ošetřovné.

V případě uzavření školského nebo dětského zařízení získá rodič pro zaměstnavatele potvrzení k čerpání ošetřovného od pověřené osoby zařízení, které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní do tiskopisu potřebné údaje a toto potvrzení pak předá zaměstnavateli.

Dávku lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (vč. soboty a neděle), osamělí zaměstnanci až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne, kdy vznikne potřeba ošetřování. Zároveň však platí, že zaměstnanci musí vzniknout nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, kdy měl pracovat, jinak dávku přiznat nelze. Rodiče se mohou v průběhu ošetřování vystřídat, ale pouze jednou.

Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Vyplatí je okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely kompletní podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz/cs/15402