Rodinám a dětem v Ústí nad Labem

Rodinám a dětem v Ústí nad Labem
26.2.2014
Rodinám a dětem v Ústí nad Labem se jmenuje nová brožura, která pomáhá v orientaci a přináší kontaktní informace na sociální služby ve městě.

„Je to přehledná a užitečná pomůcka pro všechny, kteří potřebují pomoci nebo hledají zájmové aktivity. Základní informace najdou na jednom místě,“ doporučila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Informační brožuru Rodinám a dětem zpracovaly koordinační skupiny péče o děti, mládež, rodinu a péče o pro-rodinnou politiku v rámci komunitního plánování města Ústí nad Labem. Vydání brožury bylo finančně podpořeno projektem Zdravé město. Nositelem projektu bylo Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem.

V brožuře najdou rodiče, prarodiče, pečující osoby a všichni ti, kteří pracují ve městě Ústí nad Labem s dětmi, mládeží, s rodinami kontaktní informace o organizacích, které zde těmto cílovým skupinám poskytují služby – poradenství, služby prevence či pro ně pořádají vzdělávací nebo zájmové aktivity.

Brožura je umístěna na webu města v rubrice Katalog sociálních služeb: http://www.socialni-sluzby-usti.cz/fcgi/verso.fpl?fname=index&currentsize=0 a je možné ji získat také v tištěné podobě. Kontakt: mudrochova@ckpul.cz nebo m.svojanovska@dcul.cz.