Rozebrání mobilní stěny

Rozebrání mobilní stěny
9.2.2011
Pracovníci ústeckých městských služeb začali rozebírat mobilní protipovodňovou stěnu.

   Ta chránila Střekovské nábřeží před velkou vodou, která zahrozila v polovině února. Stěna byla montována na kilometrový protipovodňový val, jehož součástí je zapuštěná železobetonová zeď. Ta brání pronikání vody pískovým podložím labského břehu. Systém ústeckou část Střekov chrání proti vzedmutí hladiny Labe do téměř deseti metrů, což odpovídá dvacetileté vodě.