Rozloučení s ředitelem

Rozloučení s ředitelem
24.3.2011
Náměstkyně primátora Helena Kubcova poděkovala osobně řediteli Základní školy Školní náměstí, za dlouholetou práci.

   „Pan ředitel Oldřich Barták odchází v polovině května do starobního důchodu. Ve funkci ředitele školy působil od roku 1990 a i přesto, že práce s komunitou v Předlicích není jednoduchá, zvládal ji velmi dobře. I proto jsme jej pozvala na osobní schůzku, protože lidí, kteří pracují nadstandardně, si velmi vážím“, řekla po setkání náměstkyně primátora Helena Kubcová.

   Oldřich Barták se zasloužil o první přípravný ročník v ČR a také s asistenty pedagoga se začínalo nejdříve v Předliccích.Ve spolupráci s německými kolegy a magistrátem města vybudoval víceúčelové hřiště, přivedl školu ke školám přidruženým k UNESCO a členství i nadále udržuje. Dlouhodobě spolupracoval a spolupracuje s řediteli romských škol v Čechách a je lektorem romské problematiky v rámci projektu Multikulturní svět škol ústeckého kraje."