Rozpočet města na rok 2011

Rozpočet města na rok 2011
29.12.2010
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém včerejším zasedání rozpočet města na rok 2011 s plánovanými příjmy 1,768 miliardy Kč a celkovými výdaji ve výši 1,543 miliardy.

   Rozpočet je schválen jako vyrovnaný a úsporný a reaguje na současnou ekonomickou situaci. Pro rozpočet hlasovalo 29 zastupitelů z 31 přítomných, podpořila jej i většina opozičních zastupitelů. Komunisté hlasovali pro rozpočet poprvé v porevoluční historii. Jedna zastupitelka za TOP 09 se hlasování zdržela a jedna byla proti.

   „Rozpočet naprosto respektuje finanční kázeň, kterou jsem sliboval, i přes mnohé škrty, které šly napříč všemi odbory a kapitolami, jsme přesto vytvořili zdroje, které budou schopny financovat například dotace městských obvodů, které budou o 100 procent vyšší, než tomu bylo dosud, výrazné navýšení peněz na péči o zeleň a komunikace a tak bych mohl pokračovat dál, prohlásil při včerejším představování rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2011 primátor Vít Mandík.

   Ve výdajích se počítá s navýšením příspěvku pro městské obvody na celkovou výši 55 milionů Kč, obdrží tedy o 26,6 milionu Kč více. Navýšení souvisí s tím, že se obvodům vrací některé kompetence, zejména v péči o čistotu a zeleň.

  Neinvestiční část rozpočtu ve výši 1,2 miliardy Kč zajišťuje fungování města v plném rozsahu i v současných obtížných ekonomických podmínkách.

  V rozpočtu je počítáno se 68 miliony Kč na provoz základních a mateřských škol (částka nezahrnuje mzdové prostředky), v této kapitole tedy nedochází ke krácení a školy dostanou stejně peněz jako vloni. Dalších 14 milionů je určeno na opravy ve školách. Dům dětí a mládeže obdrží téměř 4 miliony, přidaných 800 tisíc Kč umožní rozšíření činnosti po přestěhování do nových prostor v Domě kultury.

  Zastupitelé schválili navýšení prostředků pro sociální služby: Domovy seniorů obdrží 13,5 milionu Kč, tedy o 1,5 milionu více z důvodu rozšíření kapacity Domovu seniorů Bukov. Pečovatelská služba dostane o 400 tis. Kč více, celkem 5,76 milionu Kč. Jesle města Ústí nad Labem obdrží 4,6 milionu. Nestátní poskytovatele sociálních služeb podpoří město částkou 8 milionů Kč. Pokračuje podpora mladých rodin, město věnuje každému prvorozenému dítěti příspěvek 5000 Kč.

  Prioritou schváleného rozpočtu je péče o zeleň a čistotu města, které byly v minulých letech často předmětem kritiky. Na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu je vyčleněno 76,5 milionu Kč. Poplatky za komunální odpad, které budou platit občané v roce 2011 podle vyhlášky schválené v listopadu 2010 (500 Kč na jednoho občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok, osvobozeny jsou děti do 3 let) budou znamenat příjem rozpočtu ve výši 38,8 milionu Kč, bude z nich tedy uhrazena polovina nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu.

  Zásadní změna nastává u financování údržby zeleně, na kterou je určeno místo současných 20,6 milionů Kč nově 45,4 mil. Kč, tedy od 25 milionů více.

  Významná část rozpočtu je věnována na zajištění dopravy ve městě. Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem je určeno 195 milionů Kč na úhradu prokazatelné ztráty při provozování městské hromadné dopravy. Na provoz lanové dráhy na Větruši je připraveno 5 milionů Kč. Údržba a opravy místních komunikací, čištění a zimní údržba vozovek a chodníků a obnova majetku postiženého živelnou pohromou budou v roce 2011 stát město 67,1 milionu Kč.

  Zastupitelé vyčlenili pro rok 2011 nemalé prostředky pro oblast kultury. Nejvyšší dotaci – 47,3 milionu Kč - obdrží Severočeské divadlo opery a baletu. “Podařilo se nám nalézt prostředky pro naše divadlo ve stejné výši jako v předchozích letech”, říká primátor Vít Mandík. Činoherní studio bude dotováno částkou 12,1 milionu Kč. Kulturní středisko města Ústí nad Labem obdrží 10,4 milionu Kč. Je zajištěno financování takových významných kulturních akcí, jako jsou Mezinárodní festival sborového zpěvu, Mezinárodní jazz a blues festival, Mezinárodní taneční festival, Trampská porta, Virtuosi per musica di pianoforte Dny evropského dědictví. Město podpoří Severočeskou vědeckou knihovnu, galerii i vydávání Ústeckých přehledů. Téměř tři miliony korun jsou připraveny pro desítky kulturních akcí, které se uskuteční v průběhu roku 2011. Muzeum města obdrží 20,5 milionu Kč, tedy o 11 milionů více než v předchozím roce. Zoologická zahrada získá dotaci 27,25 mil. Kč, také u ZOO došlo ke zvýšení příspěvku města – o 2,2 milionu Kč.

  V oblasti sportu sníží město podporu pro čtyři preferované sporty (hokej, fotbal, basketbal, volejbal) z částky 18,5 milionů Kč na 10 milionů v roce 2011, ke snížení dochází zejména v oblasti vrcholového sportu. Více peněz schválili zastupitelé pro sportující děti a mládež, obdrží 8,5 milionu Kč. Dalších 1,3 milionu Kč je připraveno na financování řady sportovních akcí v průběhu roku, částkou 577 tis. Kč přispěje město Ústí nad Labem na úpravu lyžařských tratí v areálu Telnice – Adolfov.

  Dostatečně bude v roce 2011 zajištěna bezpečnost občanů, zastupitelé vyčlenili pro Městskou policii 63,3 milionu Kč, tedy o 600 tis. Kč více.

  Investiční část rozpočtu ve výši 340,795 milionů Kč je určena zejména na dokončení projektů integrovaného plánu rozvoje města. Na vybudování sportovišť pro veřejnost v místě po zdemolovaném sektorovém centru na Severní terase je určeno 54,9 milionů Kč. Vzniknou zde hřiště pro hokejbal, pro míčové hry, pro petang a in-line dráha, postaven bude také objekt se zázemím pro sportovce a základnou městské policie.

  Na pokračování revitalizace Domu kultury je schváleno 56,2 milionu Kč – v roce 2011 bude zahájena rekonstrukce čelní budovy s velkým sálem a vstupní halou. Zahájena bude také rekonstrukce plaveckého areálu na Klíši, do něhož město v roce 2011 investuje 93,2 milionů Kč. Na dokončení rekonstrukce muzea je určeno 47,3 milionu Kč.

  Zastupitelstvo pamatovalo na zkvalitňování života na ústeckých sídlištích: 41,6 milionu Kč bude vynaloženo na revitalizaci městských částí Mojžíř a Neštěmice. V plánu je rekonstrukce stávajících komunikací a chodníků, vybudování nových parkovacích ploch, výstavba nového kamerového systému a úprava veřejného osvětlení.