Rozšířen bude kamerový systém města o dalších 12 bodů

Rozšířen bude kamerový systém města o dalších 12 bodů
27.5.2015
Komise prevence kriminality projednala návrh na rozšíření stávajícího kamerového systému města Ústí nad Labem o 12 nových bodů.

Návrh na rozšíření kamerového systému projednali zástupci Policie ČR, městské policie i městského obvodu. Rada města schválila na nové kamery 2 miliony Kč.

V současné době má kamerový systém celkem 158 kamerových bodů, z toho 99 kamer otočných a 59 kamer stacionárních. Všechny kamerové body jsou v barevném obrazovém provedení. Mapa s vyznačením kamerových bodů je k dohledání na webových stránkách městské policie, resp. města Ústí nad Labem.

Rozšíření kamerového systému se týká 12 bodů: ul. Sibiřská x ul. Seifertova, ul. Železničářská, ul. Krušnohorská, ul. Velká Hradební, ul. Na Skalce, ul. Družstevní, ul. Rabasova, ul. Marxova - MŠ Předlice, ul. Neštěmická - ul. Krčínova, MŠ Centrum-dětské hřiště, ul. Janáčkova, ul. Na Schodech. Záznamy z kamerového systému budou pečlivě vyhodnocovány a uchovávány.