S občany o životním prostředí

S občany o životním prostředí
14.1.2010
Třídění odpadu či kvalita ovzduší v našem městě – to byla témata besedy „Ekologie a občané města Ústí nad Labem“.

   Za město se podvečerní diskuse účastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová, která také společně s pracovníky Odboru životního prostředí magistrátu města, odpovídala na dotazy Ústečanů. „Jsem velmi ráda, že o setkání byl od občanů zájem. Lidé se zajímali o odpadové hospodářství, o počet sběrných dvorů ve městě, ale také o to, jak například lépe třídit odpad. Diskuse nás zavedla i k problému trmického Lihovaru nebo černých skládek na území města. Jsem přesvědčená o tom, že takováto setkání jsou přínosná a proto v nich budeme pokračovat“, řekla Kailová a dodala, že další setkání proběhne opět v Severočeské knihovně na podzim.