Sanace svahu v Olešnici zahájena

Sanace svahu v Olešnici zahájena
6.3.2015
Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s vybraným zhotovitelem zahajuje sanaci svahu v městské části Olešnice.

Staveniště bylo 5. března předáno dodavatelské firmě, práce se naplno rozběhnou v průběhu příštího týdne.

K sesuvu svahu došlo po přívalových deštích v roce 2010, následně se pohyb svahu zastavil. V roce 2014 byly zaznamenány opětovné pohyby svahu, proto bylo rozhodnuto o jeho definitivní sanaci.

Přes zimní období bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Náklady stavby činí přibližně 2,5 mil. Kč. Stavba bude dokončena dle uzavřené smlouvy do 30. 6. 2015.