Sasko a Pražské jaro

Sasko a Pražské jaro
1.10.2008
Collegium Bohemicum pořádá přednášku a diskuzi s Dr. phil. Konstantin Hermannem.

   Autor letos vydané knihy „Sasko a Pražské jaro“ tematizuje poprvé v širších souvislostech vztahy Saska k Pražskému jaru. Vedle historického a regionálního zájmu autora o toto téma tu hrál roli také jeden osobní motiv: otec Konstantina Hermanna byl náhodou jako turista v době vpádu vojsk Varšavské smlouvy v Praze. Své zážitky zachytil na 60 barevných fotografiích, z nichž některé byly uveřejněny v německém týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

   Dr. phil. Konstantin Hermann se narodil r. 1974 v NDR. Vystudoval soudobé dějiny na Humboldtově univerzitě v Berlíně a od r. 2000 pracuje v Saské zemské knihovně v Drážďanech jako odborný referent historie na události po roce 1918. 

   Tlumočení zajištěno. Přednáška se koná dne16.10.2008 od 18 hodin na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně.