Sběrná místa pomoci

Sběrná místa pomoci
8.6.2013
13:40 Občané, kteří chtějí věnovat věcnou pomoc, mohou nosit tyto dary na určená místa ve městě.

Město Ústí nad Labem zřídilo sběrné místo u magistrátu, kam mohou občané nosit věcnou pomoc. V tuto chvíli je potřeba hygienických prostředků, ochranných pomůcek a nářadí vhodných k odklízení škod po povodni jako jsou košťata, lopaty, kolečka, kbelíky apod.

Mimo toto shromaždiště zřídily městské obvody Střekov, Neštěmice a Město sběrná místa na určených adresách v městských částech. Dalším místem kam je možné nosit věci je i Dům dětí a mládeže.

Adresy kam mohou obyvatelé nosit pomoc:

Město Ústí nad Labem:
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže
Velká Hradební 19
400 01 Ústí nad Labem
vchod z ulice Bělehradská

Městský obvod Střekov:
Pobočka České pošty
Žukovova 15
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Městský obvod Město:
MŠ Vaňov
Ve Stráni 74
400 01 Ústí nad Labem

Městský obvod Neštěmice:
Úřad městského obvodu - Neštěmice
Opletalova 220
403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice