Sektorové centrum zmizelo

Sektorové centrum zmizelo
9.2.2010
Občané města si jistě všimli, že nedokončený a léty devastovaný objekt sektorového centra na Severní Terase již nehyzdí tuto část města.

   Stalo se tak díky projektu podporovanému Regionálním operačním programem NUTS2 Severozápad. Město realizovalo tento projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum. Cílem Projektu bylo rekultivovat postižené území (brownfield). Vlastní fyzickou náplní Projektu byla demolice, dekontaminace, sanace a úprava území. Tyto aktivity byly ukončeny v listopadu 2009. Nyní probíhá ukončení administrativní části projektu a následně (v rámci navazujícího projektu) vznikne nový veřejný prostor pro trávení volného času.


opatření IPRM: A.2 Řešení problematiky brownfields
aktivita IPRM: A.2.1 Regenerace a revitalizace brownfields ve městě
doba realizace: srpen 2009 - listopad 2009
celkové náklady: 85 301 555 Kč
dotace z prostředků ROP: 78 903 938 Kč