Seminář k městské logistice v ústeckém Muzeu

Seminář k městské logistice v ústeckém Muzeu
21.9.2011
V nově zrekonstruovaném Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem se dne 20. září 2011 konal seminář k problematice nákladní dopravy a zásobování ve městě.

Seminář se konal pod hlavičkou mezinárodního projektu SUGAR, v němž je město Ústí nad Labem jedním z partnerů a který je financován z programu INTERREG IV C. Pracovní workshop zahájil úvodním slovem náměstek primátora města Ing. Jan Řeřicha. Seminář byl určen pro zástupce veřejné i soukromé sféry v oblasti dopravy a zásobování, ale také v oblasti místního rozvoje. Přednášená a diskutovaná témata se zaměřovala na problematiku městské logistiky, tedy pohybu zboží a zásob po městě. Cílem bylo seznámit posluchače s dosavadními výsledky projektu Sugar a se zkušenostmi získanými od zahraničních partnerů. Tyto je možné následně využít pro zlepšení místních podmínek pro pohyb zboží v Ústí nad Labem a to jak z pohledu města, tak z pohledu jednotlivých subjektů, které zásobování a pohyb zboží ve městě potřebují pro své podnikání či provoz. Rovněž byly představeny záměry města v oblasti nákladní dopravy.

Projekt SUGAR je mezinárodním projektem, kterého se účastní celkem 17 projektových partnerů z celkem 10 evropských zemí. Je zaměřen především na výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti městské přepravy zboží. Hlavním partnerem projektu je italský Region Emilia-Romagna. Mezi významná města s dobrou praxí v rámci tohoto projektu patří například Paříž, Barcelona a Londýn.