Seminář přiblíží život menšin v Česku

Seminář přiblíží život menšin v Česku
2.6.2008
Seminář Jsme všichni Evropané informující o cizincích a menšinách v ČR uspořádá pro pedagogy a studenty 5. června občanské sdružení Oberig.

   Pod záštitou náměstka primátora Arno Fišery se uskuteční první ročník projektu „Jsme všichni Evropané.“ Půjde o prezentaci projektu multikulturní výchovy mládeže se zaměřením na informování o cizincích a menšinách v ČR, který chce občanské sdružení Oberig ve spolupráci s městem a oslovenými školami rozvíjet i v dalších letech. Akce se uskuteční ve čtvrtek 5. června od 12 hodin na PF UJEP v ulici České mládeže 8 ve staré budově v místnosti č. 502. 

   Na programu semináře je představení cílů a základních výstupů projektu, promítání dvou dokumentů „Cizincem v Česku?“ (20 min.) a „Jsme stejní jako Vy?“ (18 min.), zhodnocení obdobných seminářů realizováných ve výbraných školách Ústí nad Labem, Teplic, Sokolova a Karlových Varů (zhodnocení dotazníků získaných v rámci hodin multikulturní výchovy od žáků základních a studentů středních škol a jejich rodičů) či příběhy ze života několika mladých cizinců – účastníků videodokumentu. V závěru setkání proběhne diskuse o projektu a metodách multikulturní výchovy.

   Cílem projektu je ukázat, že všichni lidé jsou stejní bez ohledu na rasu, vyznání či národnost a že všichni bez rozdílu mají podobná přání, sny, touhy, ale i práva a povinnosti. Organizátor semináře chce zároveň mladým lidem odhalit všechny vlivy, kterým jsou cizinci pobývající z různých důvodů na území ČR vystaveny. Jedná se především o nedůvěru, strach, nezájem, pohrdání a netoleranci, které často ve svém chování ke státním příslušníkům jiných zemí projevujeme.

   „Jedním z  cílů je i snaha vysvětlit, že rasismus a xenofobie jsou slepými uličkami historie a že nemají místo ve vyspělé, moderní a pokrokové Evropě,“ dodala Julija Judlová z pořádajícího občanského sdružení Oberig.