Setkání měst a obcí

Setkání měst a obcí
3.3.2009
Primátor města Jan Kubata dnes v budově Krajského úřadu zahájil setkání představitelů měst a obcí.

   Setkání představitelů samospráv v Ústeckém kraji se v prvním bloku věnuje problematice financování obcí, předsednictví České republiky v EU a zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí a eGovernmentu. Ve druhém bloku proběhne diskuse o odpadovém hospodářství, vodohospodářských projektech a převodech pozemků. Na závěr má být projednán návrh priorit Svazu měst a obcí pro období 2009 – 2011.