Setkání s obyvateli Předlic

Setkání s obyvateli Předlic
12.3.2013
Setkání s obyvateli Předlic, kterým není lhostejná situace ve čtvrti, se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová a pracovníci odborů magistrátu.

Obyvatelé v diskusi s náměstkyní Zuzanou Kailovou, pracovníky magistrátu a městské policie upozorňovali na nepořádek v ulicích Předlic, na problémy se zdevastovanými domy, nezaměstnanost nebo na nepříznivou sociální situaci.

„Město dlouhodobě situaci v Předlicích i v dalších čtvrtích řeší. Přišla jsem dnes mezi vás a nabízím možnost aktivně se zapojit do řešení situace. Budete-li mít zájem, můžeme se s vašimi zástupci setkávat častěji,“ uvedla náměstkyně primátora.

Přítomným občanům náměstkyně Kailová také vysvětlila, že město má při řešení některých problémů omezené kompetence a zákonné možnosti. Je třeba zdůraznit, že své povinnosti má i městský obvod Ústí nad Labem - Město, vlastníci objektů a další statní instituce.