Setkání s řediteli ZŠ ke Dni učitelů

Setkání s řediteli ZŠ ke Dni učitelů
27.3.2013
U příležitosti Dne učitelů proběhla na Magistrátu města Ústí nad Labem schůzka s řediteli základních škol. Vedení města poděkovalo učitelům a ocenilo jejich práci.

Primátor města Vít Mandík inicioval schůzku s řediteli ZŠ, aby jejich prostřednictvím poděkoval ústeckým pedagogům za přínos ve vzdělávání dětí a mládeže. Setkání se společně s primátorem města zúčastnili náměstkyně primátora Zuzana Kailová a radní města pro školství Jan Eichler.

Učitelské povolání je nepochybně jedno z nejdůležitějších, ale i nejtěžších, proto si učitelé zaslouží naše uznání. Každý učitel se významným způsobem podílí na vzdělání a výchově nové generace,“ řekl primátor města Vít Mandík.

Vedení města ocenilo i individuální úspěchy škol, kterých dosáhly v tomto školním roce. Školy se svými žáky pracovaly nad rámec běžných povinností a děti se tak mohly zapojit do celé řady projektů, soutěží, výměnných pobytů a dalších akcí, některé školy navázaly zahraniční spolupráci a připravují projekty se svými partnerskými školami. Mezi největší úspěch pak patří vítězství pedagoga ZŠ Palachova v krajském kole Zlatý Ámos.