Setkání s dobrovolnicí

Setkání s dobrovolnicí
27.4.2009
Primátor Jan Kubata předal květinu a osobní dary Miladě Doležalové, která nedávno převzala cenu za pomoc lidem „Křesadlo 2008“.

   „Je mi velikou ctí setkat se s mladou dámou, která už od roku 2002 pomáhá převážně dětem s vývojovými poruchami. V Dobrovolnickém centru tráví spoustu času a kromě poděkování nedostává žádné finanční ohodnocení“, řekl při setkání Kubata.

   Milada Doležalová se věnovala také čtrnáctileté dívce, která vyrůstala v komplikované rodině a neuměla se zařadit mezi své vrstevníky. V rámci schůzek obě navštěvovaly bazén, chodily na keramiku a břišní tance. Dívka, která byla zakomplexovaná a neměla dobré školní výsledky se nakonec vyučila kadeřnicí. Slečna Doležalová dodnes pomáhá dalším děvčatům i přesto, že má náročné povolání.

   „Vždy po vyhlášení cen „Křesadlo roku“ se setkávám s těmi, kterým cenu předávám. Zajímá mě, jak by jim v jejich nelehké práci mohlo pomoci město. Slečna Doležalová mě překvapila - jejím přáním bylo, uspořádat pro dobrovolníky nějaký výlet, aby se trochu odreagovali. To samozřejmě rád splním a po dohodě s ředitelkou centra Lenkou Černou nějaké překvapení přichystáme“, dodal primátor Jan Kubata.