Setkání s Policií ČR

Setkání s Policií ČR
15.3.2011
Pod záštitou náměstka primátora Jana Řeřichy, který je pověřen řízením městské policie, proběhlo jednání zástupců Městské policie Ústí nad Labem a Policie ČR.

   Pracovního setkání se celkem zúčastnilo 27 vedoucích pracovníků, včetně velitelů obvodních oddělení Policie ČR, zástupců kriminální služby, dopravní služby, a velitelů územních okrsků městské policie.

  Ředitelé městské policie Ing. Pavel Bakule a ředitel územního odboru Policie ČR Ústí nad Labem plk. Mgr. Vladimír Daniluk, podali informaci o organizačních změnách, které se uskutečnily za posledních čtvrt roku a seznámili náměstka primátora s vyhodnocením součinnosti obou složek za uplynulý rok.

  Řeřicha konstatoval, že úroveň spolupráce obou složek při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Ústí nad Labem je na velmi vysoké úrovni a ujistil přítomné, že podobné pracovní jednání se v průběhu kalendářního roku budou opakovat.

  „Na našem prvním společném se tkání se potvrdilo, že skutečně závisí na lidech, na jejich vzájemných vztazích a bezproblémové komunikaci. Sebelepší zákony nenahradí dobré vztahy. Jsem proto velmi rád, že naše jednání bylo právě o komunikaci, o tom, jak nejlepším způsobem zajistit bezpečnost občanů našeho města. Věřím proto, že mé přání – udělejme vše pro to, aby se slušný člověk cítil v Ústí bezpečně – kterým jsem setkání ukončil, padlo na úrodnou půdu“, uzavřel náměstek primátora Jan Řeřicha.