Setkání se starosty

Setkání se starosty
15.7.2009
Budoucnost městských parků nebo kontrola kanalizačních vpustí – to byla témata jednání náměstků primátora se starosty obvodů.

   Náměstek primátora Jan Řeřicha seznámil starosty obvodů s potřebou neprodleně zkontrolovat a v případě nutnosti vyčistit kanalizační vpusti na území města. „Jakékoliv jejich znečištění může přinést problémy v případě přívalových dešťů. A s nimi musíme v budoucnu počítat. Potvrdili nám to meteorologové, podle kterých jde v mnoha případech o těžko předvídatelný jev“, řekl Řeřicha s tím, že dalším bodem jednání byl osud městských parků. „Park je důležitou součástí města. Máme je ve všech městských částech a mají různou úroveň. V budoucnu se musíme zaměřit více na jejich funkčnost a užitnou hodnotu pro občany. Bohužel ruku v ruce s tím půjde také nutnost zvýšení jejich ostrahy“

   Rozpočet města Ústí nad Labem, respektive jeho metodiku přípravy, pak na setkání se starosty představil náměstek primátora Libor Turek. „Už teď je jasné, že příprava rozpočtu na příští rok bude hodně náročná. Problematická bude především oblast daňových příjmů v důsledku světové hospodářské krize“, uzavřel setkání Turek.