Setkání se zástupci Ministerstva kultury ČR

Setkání se zástupci Ministerstva kultury ČR
18.2.2014
Se zástupci Ministerstva kultury ČR jednal primátor Vít Mandík a další představitelé města. Tématem setkání byla situace činohry v Ústí nad Labem.

Z ministerstva k jednání přijel náměstek ministra Miroslav Rovenský, poradce ministra Vladimír Franz a ředitel odboru umění, literatury a knihoven Milan Němeček. Spolu s primátorem Mandíkem se schůzky zúčastnil náměstek primátora Pavel Boček, radní Pavel Dlouhý a Jan Eichler, který je zároveň předsedou správní rady Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s.

„Informovali jsme hosty o tom, že vedení města divadelní umění podporuje. Před časem se podařilo zachránit likvidací ohrožené Severočeské divadlo opery a baletu. A máme zájem také o pokračování tradice, kterou založila slavná éra Činoherního studia. Letos na činohru zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu 12 milionů korun, tedy více, než v minulých letech. Vypsané grantové řízení je pro Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s. příležitostí, jak získat nabídnuté prostředky k zajištění provozu studiové scény. Současně chceme zajistit činoherní divadelní představení pro velkou cílovou skupinu těch obyvatel města, kterým chybí zážitky z klasického kamenného divadla,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Náměstek Rovenský uvedl, že hlavním cílem jeho návštěvy Ústí nad Labem bylo získat informace i ze strany vedení města a přispět k uklidnění rozjitřené atmosféry, která ničemu neprospívá. Z magistrátu zamířili hosté do Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s.

Dotační řízení na zajištění činohry zahrnuje dva granty: 8 milionů korun na studiová představení a 4 miliony korun na představení na velké scéně v budově Severočeského divadla. Uzávěrka prvního grantu je 20. února, o přidělení dotace by mohlo rozhodnout zastupitelstvo města na prvním letošním jednání 3. 3. 2014. V březnovém termínu se každoročně přidělují finanční prostředky také ostatním subjektům ze sociální oblasti, kultury a sportu.