Setrvalý stav hladiny řeky

Setrvalý stav hladiny řeky
11.6.2013
17:00 Hladina řeky Labe se pohybuje v současné chvíli na hodnotě 6,8 m. Předpokládá se, že během zítřka bude na Labi setrvalý stav.

Na Krizovém štábu města Ústí nad Labem bylo dispečinkem povodí Labe oznámeno, že vlivem manipulace s průtokem vody na vltavské kaskádě se bude hladina Labe pohybovat ve stejné výšce.

Zástupce krajské hygienické stanice informoval, že ve městě Ústí nad Labem budou v postižených oblastech provedeny postřiky proti komárům.

Ve městě probíhá plynulá obnova dodávky energií do domácností, které jsou stále odpojeny. Společnost ČEZ informovala, že obnovila dodávku energie téměř do všech míst, s výjimkou budovy na Mírovém náměstí a několika chat u vody v Sebuzíně a Církvicích.

Ve městě je zprovozněna většina komunikací. Ze strany společností jsem neustále ujišťován, že dodávky energií se obnovují tak rychle, jak to jen situace umožňuje. Vojáci působící na Střekově odvádějí výbornou práci, stejně jako dobrovolníci. Situaci stále monitorujeme a vynakládáme všechny prostředky a síly k tomu, aby již brzo bylo vše v pořádku,“ řekl primátor Mandík.

Na území města probíhá úklid škod z vyplavených domácností. Při úklidu pomáhají dobrovolníci a vojáci Armády ČR. V zaplavených oblastech jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, které jsou dle potřeby vyváženy. Odvezeno bylo již více než 500 tun odpadu.