Setuza bude možná cítit

Setuza bude možná cítit
16.7.2010
V příštím týdnu, konkrétně 20 – 21. 7. možná ucítíme zápach z bývalého areálu Setuzy.

   Společnost Oleochem totiž přemisťuje potrubní trasy na likvidaci pachových látek. V rámci eliminace pachových látek je odplynovaná vzdušnina z provozů potrubím odváděna do kotelny společnosti Energy, která smluvně zajišťuje její likvidaci. Právě ze strany Energy byly vyvolány změny na stávajícím systému nakládání s odpadními plyny. Důvodem je potřeba využití prostor, kde jsou v současnosti umístěny ventilátory systému odtahu odplynů.

  Přesuny ventilátorů a související změny potrubních tras probíhají v době celozávodní odstávky, která začala minulý týden. V rámci závěrečných fází investiční akce proběhne i prověrka funkčnosti a těsnosti systémů, která vyvrcholí v době nájezdu výroby mastných kyselin. Protože není možné prověřit správný chod přeinstalovaných ventilátorů a potrubí jinak, než za plného provozu, nelze zcela vyloučit možnost vzniku emisí pachových látek právě v době najíždění výroby. Společnost Oleochem stejně jako technici, kteří změny systému nakládání s odplyny provádějí, udělají veškerá opatření, aby k podobným situacím nedocházelo.

  V případě, že by ve výše uvedeném období obyvatelé zaznamenali v okolí výrobního areálu na Střekově pachové vjemy, mohou se na aktuální situaci dotázat na telefonním čísle tzv. Zelené linky: 475 292 173. Společnost Oleochem veškeré dotazy uvítá a bude je vnímat jako důležitý zdroj informací o výsledku úprav systému odstraňování emisí.