Signál regulace byl dnes zrušen

Signál regulace byl dnes zrušen
16.11.2011
Dovolujeme si touto cestou informovat občany o zrušení signálu regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší pro správní území Statutárního města Ústí nad Labem.

Během celého dnešního dne se hladina znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v centru města již pohybuje na úrovni 90μg/m3 vzduchu. Na Kočkově pak hladina znečištění ovzduší poklesla na úroveň 58μg prachových částic/m3 vzduchu (u klouzavého 24 hodinového průměru) a okamžité znečištění se pohybuje již od ranních hodin na úrovni pod 50μg prachových částic/m3 vzduchu.
Nicméně z důvodu prognózy nepříznivých klimatických podmínek nemůžeme vyloučit v průběhu následujících dní opětovné vyhlášení signálu regulace.