Silnice na Lovosice otevřena pro dopravu

Silnice na Lovosice otevřena pro dopravu
14.6.2013
11:30 Byla zprůjezdněna silnice z Ústí nad Labem do Lovosic a ulice Žižkova. Ve Vaňově platí omezení rychlosti.

Silnice I/30 ve směru na Lovosice a silnice II/613 (ulice Žižkova) se otevřely pro osobní a nákladní dopravu. Vzhledem k probíhajícímu úklidu škod po povodni ve Vaňově platí v této části vozovky rychlostní omezení.

„Pro dopravu se otevřel poslední úsek, který byl vlivem povodní stále uzavřen. Mohu tak s radostí konstatovat, že hlavní průjezdy a silnice ve městě byly pro osobní dopravu otevřeny během týdne od kulminace hladiny Labe,“ řekl primátor Mandík.

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při průjezdu Vaňovem.