Skončila první etapa prací v Atriu

Skončila první etapa prací v Atriu
16.3.2010
Atrium Magistrátu města Ústí nad Labem prochází rekonstrukcí od ledna letošního roku. Práce probíhají podle plánu.

   „Součástí první etapy bylo odstranění stávající zeleně, dále zeminy, demolice kamenných prvků záhonů, rozebrání kamenných obkladů a konstrukcí stávající fontány. Co se týče keřů a dřevin, které Atrium zdobily, tak ty byly odborníky ošetřeny tak, aby se mohly přesadit na jiné místo“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha s tím, že práce v Atriu probíhají po etapách kvůli zajištění průchodnosti do budovy, kde sídlí městský obvod a Ústečany oblíbená jídelna. V místě, kde nyní práce probíhají, už byla odstraněna i poškozená dlažba, stávající rozvody elektro, dále vody včetně technologie fontány a odvodňovací potrubí nad stropem podzemního prostoru. V celé ploše se spolu s dlažbou odstraňují podkladní vrstvy, v rozsahu stropu nad podzemním prostorem se odstraňují hydroizolační vrstvy. V části se sníženým stropem bude nová železobetonová konstrukce s jámami pro výsadbu stromů.

   „Dále práce budou pokračovat pokládkou nové izolace. Velmi se těším na novou fontánu s podiem pro veřejná vystoupení, protože jsem přesvědčený, že celý prostor Atria oživí. Celá plocha navíc bude zadlážděna žulovými deskami, a lidé se mohou těšit i na spoustu laviček“, prozradil náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Atrium se dočká nového odvodnění, nového rozvodu vody pro napojení zmíněné fontány, zavlažovacího systému a rozvodu elektro zařízení včetně zřízení míst pro odběr vody a elektřiny v případě pořádání akcí. „Samozřejmostí bude nové veřejné osvětlení a nové sadové úpravy“, doplnil Řeřicha.

   Rekonstrukce Atria vyjde na necelých 32 milionů korun a Ústečané se na nové prostory v centru města mohou těšit už v říjnu letošního roku.