Skončila sbírka Diakonie

Skončila sbírka Diakonie
1.6.2010
Již třetím rokem se k ní připojilo také město Ústí nad Labem a ústecká pobočka Českého červeného kříže.

   Smyslem sbírky, kterou pořádá občanské sdružení Diakonie Broumov, je podle motta „nepotřebné věci, potřebným lidem“, pomáhat lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci na okraji společnosti. Díky darům od lidí se mohou osamostatnit a opět najít své místo ve společnosti.

  „V Ústí nad Labem se sbírka setkala s velkým ohlasem. Do Broumova jsme vyslali 32 pytlů a 15 krabic různého oblečení a potřeb pro domácnost", pochválila výsledek sbírky Ludmila Jarošová z ústeckého magistrátu.

  Občanské sdružení Diakonie poskytuje lidem v nouzi sociální služby, hledá pracovní uplatnění, v případě potřeby poskytuje azylové ubytování a nabízí materiální pomoc, která pochází právě z podobných sbírek, jako proběhla v Ústí nad Labem.