Skupina posoudí oprávněnost povolení

Skupina posoudí oprávněnost povolení
10.4.2008
Dokumenty související se stavebním povolením a územním rozhodnutím chce nejprve prozkoumat pracovní skupina pro posouzení okolností záměru výstavby PPE Úžín.

   Do 30. dubna předloží stavební odbor magistrátu pracovní skupině pro posouzení okolností záměru výstavby PPE Úžín společnosti ČEZ dokumenty týkající se stavebního povolení včetně rozkladu, územního rozhodnutí a souladu záměru s územním plánem. Vyplývá to z usnesení včerejšího ustavujícího jednání pracovní skupiny. Ta  zároveň požaduje po stavebním odboru prezentaci příslušného územního celku na příštím setkání skupiny. Toto usnesení podpořilo všech 18 přítomných členů pracovní skupiny.

   Skupina zároveň souhlasila s drobnými změnami svého statutu, který schválila Rada města 13. března. Úpravy se týkají například svolávání skupiny, která se vedle potřeby sejde na základě podnětu minimálně 5 svých členů, nebo zastupitelnosti členů jednání skupiny jejich náhradníky jmenovanými primátorem města.

   „Velice si vážím zapojení odborníků a úředníků státní správy do této pracovní skupiny. Přistoupili k lokálnímu problému se vší vážností,“ uvedl předseda skupiny a náměstek primátora Arno Fišera.

   Účastníci dvouhodinové schůzky diskutovali také o roli a činnosti skupiny či zvažovali možnost vytvoření několika odborných týmů rozdělených dle stanoveného tématického zaměření. Od tohoto záměru nakonec ustoupili. Převládl totiž názor, že další jednání budou zaměřena na konkrétní tématický okruh. Příští setkání, které bude 30. dubna, se zaměří na posuzování oprávněnosti stavebního a územního povolení.

   Pracovní skupinu ustavila 13. března 2008 Rada města, která pověřila primátora města jmenovat členy skupiny a schválila její statut. Podle něj předsedu a členy skupiny jmenuje a odvolává primátor města po předchozí akceptaci pracovní skupinou. Ta je iniciativním a poradním orgánem primátora města, kterému je ze své činnosti odpovědná. Kancelář primátora bude zápisy z jednání zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup. Pracovní skupinu tvoří 20 osob. Ve skupině jsou vedle všech koaličních i opozičních politických stran také odborníci z UJEP, ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu, ústecké okresní hospodářské komory, starostové Chlumce, Chabařovic a Přestanova a zástupci ústecké veřejnosti či Syndikátu novinářů ČR.