Skupina Rolous v informačním středisku

Skupina Rolous v informačním středisku
6.9.2010
V Informačním středisku města Ústí nad Labem probíhá do konce září výstava s názvem „Když výtvarníci fotografují“.

   Aby byl člověk specialista a odborník, musí se zabývat i obory, které jsou příbuzné a hlavní obor doplňují. To platí ve všech oblastech lidské činnosti, tedy i ve výtvarném umění.

  Skupina výtvarníků ROLOUS ve výtvarném umění tvoří v několika oblastech a ztvárňuje tak svoje vidění světa a života kolem sebe v různých podobách. K tomuto využívá různé prostředky, od klasických technik až po netradiční postupy.

  Řada jejich děl zdobí město Ústí nad Labem, od sochy věnované festivalu PORTA a sochy Hada v letním kině, až po sochy v prostoru magistrátu města či koláže v budově krajského úřadu. Tito výtvarníci se rozhodli společně s přáteli, podívat se na svět hledáčkem fotoaparátu. Svoji pozornost zaměřili zejména na odkaz našich předků v oblasti umění a architektury i na zajímavé objekty vytvořené přírodou. Krásné celky, které tvoří image města či regionu, jsou tvořeny detaily, které obstály v dějinách a staly se nedílnou součástí místa. Autoři výstavy, společně s pořadateli Dnů Evropského dědictví, vás pomocí fotografií chtějí provést naším městem a jeho okolím. Vedle dobrého pocitu z krásna je to i jedna z cest, jak si upevnit sounáležitost s tímto městem a stát se jeho patriotem.