Slavnostní zasedání Vědecké rady UJEP

Slavnostní zasedání Vědecké rady UJEP
11.11.2009
Primátor Jan Kubata se dnes v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem zúčastnil slavnostního zasedání Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně.

Toto slavnostní zasedání vědecké rady univerzity, při kterém byly předány 4 čestné doktoráty honoris causa, se konalo u příležitosti 20. výročí událostí, které odstartovala studentská demonstrace 17. listopadu a které vedly k pádu komunismu. Bylo příležitostí připomenout si okamžiky zrodu studentské revoluce v listopadu 1989 a aktivit, které studentskou revoluci před dvaceti lety ve městě Ústí nad Labem provázely. V tom duchu byl také přednesen příspěvek Dr. Jaroslava Rokoského, Ph.D., který se na začátku ceremoniálu ohlédl za revolučním rokem 1989 v Ústí nad Labem.

Poté došlo na samotný ceremoniál udělení doktorátu honoris causa v duchu univerzitních tradic vynikajícím osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj univerzity a šíření jejího dobrého jména:

- prof. PhDr. Lence Bobkové, CSc. za celoživotní přínos v oblasti historického výzkumu dějin zemí České koruny, dějin severních Čech a dějin města Ústí nad Labem,
- prof. Ing. Janu Ehlemanovi, CSc. za celoživotní zásluhy o rozvoj ekonomických věd,
- Janu Mlčochovi za vlastní uměleckou tvorbu a vědeckou činnost v oblasti dějin a teorie fotografie v mezinárodním měřítku
a prof. RNDr. Petru Vopěnkovi, DrCs. za celoživotní přínos v oblasti historického výzkumu matematiky a filozofie matematiky.

Slavnostní ráz zasedání podtrhla přítomnost členů vědeckých a uměleckých rad, jakož i rektorů českých vysokých škol, akademických či neakademických pracovníků univerzity a významných hostů.