Smlouva na Evropské dotace podepsána

Smlouva na Evropské dotace podepsána
3.11.2008
Primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata dnes slavnostně podepsal smlouvu o poskytnutí dotace na Integrovaný plán rozvoje města – Centrum

   Peníze půjdou z prostředků Regionální rady soudružnosti regionu Severozápad. Slavnostního podpisu se zúčastnili také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, primátorka Chomutova Iveta Řápková a primátor Děčína Vladislav Raška.

   „Prostředky Evropské unie půjdou na další část revitalizace městského centra, rekonstrukci Domu kultury i plavecké haly na Klíši a výstavbu zanádražního prostoru čímž dojde k možnosti přímého vstupu z nádraží k řece Labi“, říká Kubata. Dalšími projekty budou stavba lanovky na Větruši, modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené, revitalizace Městských sadů či rozšíření kamerového systému městské policie.

   Na zmíněné projekty odsouhlasila Evropská unie odsouhlasila 917 milionů korun a město zde i s vlastními prostředky proinvestuje téměř 1,2 mld.

   Primátor Jan Kubata dnes také podepsal smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum.

   Rekonstrukce muzea zahrnuje opravu stávající, postupně chátrající budovy, která patří mezi novorenesanční památky 19. století. Cílem projektu je zřídit v Ústí nad Labem stálou, neziskovou a veřejně prospěšnou instituci nadregionálního významu, která v sobě zahrne nejen muzeum, ale také archiv, knihovnu, vědecké a vzdělávací pracoviště a místo pro setkávání odborníků z České republiky, Německa a dalších zemí. Tato instituce se bude zabývat shromažďováním sbírek a informací, dokumentací, studiem a vědeckou analýzou která se váže k historii česko-německých a česko-rakouských vztahů. Rekonstrukce Muzea včetně nastěhování sbírek by měla skončit nejpozději do 30. 7. 2011.

   Celkové náklady na rekonstrukci muzea se odhadují na 365 milionů korun. Přesná cena ale vyjde z výběrového řízení, které bude v nejbližší době vyhlášeno. Evropská unie na projekt poskytla 337 milionů korun, zbývající částku uhradí město z vlastního rozpočtu.