SMS infokanál předává informace občanům

SMS infokanál předává informace občanům
3.6.2013
13:50 O mimořádných událostech ve městě Ústí nad Labem informuje občany SMS Infokanál. Informace dostávají lidé, kteří si tuto službu registrovali

V těchto dnech jsou poskytovány informace o povodni 2013. Stav hladiny řeky a omezení dopravy ve městě jsou zasílány přednostně všem právnickým a fyzickým osobám, které se nacházejí v záplavovém území a mají zpracovaný povodňový plán. Tyto osoby a subjekty jsou automaticky zahrnuty do služby SMS Infokanál.

Osobám a subjektům, které se nenacházejí v záplavové zóně a registrovali si zdarma službu, jsou zasílány informace o stavu dopravy, jednotlivých uzavírkách ve městě apod. Mimořádně také zpráva o stavu hladiny vody.

Informace týkající se stavu vody jsou závislé na informacích poskytovaných Povodí Labe. Do služby SMS Infokanál je v tuto chvíli registrováno téměř 15 000 občanů.

Služba je nabízena zdarma. Občané mají možnost se kdykoliv do krizového SMS vysílání magistrátu ze svého mobilního telefonu přihlásit nebo odhlásit – stačí poslat na telefonní číslo 605 733 680zprávu ve tvaru IK UL REG (přihlášení),IK UL ODREG (odhlášení).