Sociální péče bude bezpečnější

Sociální péče bude bezpečnější
22.6.2009
Práce na komunikaci Sociální péče se blíží ke konci. Problematický úsek u Masarykovy nemocnice prochází změnami, které přispějí k bezpečnosti chodců.

   Ke stavebním úpravám na velmi frekventované silnici přistoupilo město po několika dopravních nehodách, při kterých došlo ke zranění chodců. Čtyřproudová komunikace je nově nasvětlená, světla budou také v samotné silnici. Práce, které skončí v červnu, se týkají čtyř přechodů pro chodce, ostatní jsou chráněny světelnou křižovatkou. „Přechody pro chodce nyní hlídají městští strážníci. Po skončení prací policisté odejdou. Myslím si, že na každém přechodu nemůže stát policista ať už dopravní či městský strážník. Je to hodně o chování ať už řidičů, tak i chodců, kteří si musí uvědomit, že vozidlo potřebuje nějakou dobu na zastavení“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Práce vyjdou na 2,7 milionů korun. Úpravy budou řešit také výměnu stávajícího dopravního značení či značení přechodu s vodícími pruhy pro nevidomé.

   „Musím zdůraznit, že tato komunikace je v péči ŘSD ČR, tedy státu. A je tedy hlavně na něm, aby hledal řešení, která zajistí bezpečnost tohoto úseku. Myslím, že potom, co město provedlo nejnutnější zabezpečení, je třeba začít hledět na problematickou komunikaci komplexněji. Například její zapuštění pod zem v úseku od křižovatky Sociální péče/Krušnohorská až po křižovatku Sociální péče/Petrovická. V dnes nebezpečném úseku tak může vzniknout například parkování a zeleň. Jistě mohou být i jiná řešení. Pojďme o nich diskutovat“, vyzval závěrem náměstek primátora Jan Řeřicha.