Soubor Concordia Canticum uvedl muzikál Vlasy

Soubor Concordia Canticum uvedl muzikál Vlasy
10.4.2013
Premiéru muzikálu Vlasy uvedl v kulturním domě ústecký soubor Concordia Canticum. Záštitu nad projektem převzala náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Premiéry se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a další hosté.

Hudebně dramatický kroužek Concordia Canticum působí při Gymnáziu a Střední odborné škole Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Vedoucí souboru Olga Sosová do představení zapojila i handicapované žáky ze Speciální ZŠ, MŠ a Praktické školy v Ústí nad Labem Pod parkem, kteří účinkovali v řadě rolí.

„Představení se mi velmi líbilo, původní lidský rozměr a mírové poselství muzikálu se podařilo nejen zachovat, ale dále rozvést. Umocnila je přítomnost handicapovaných herců na jevišti, kteří svými výkony přispěli k celkovému výsledku. Oceňuji práci pedagogů, organizátorů, mladých herců i všech ostatních, kteří se na nastudování muzikálu podíleli. Zaslouží si velké uznání,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Soubor Concordia Canticum připravoval muzikál sedm měsíců. Inspirací byl slavný film Miloše Formana. Na stovky hodin zkoušek ve škole navázalo i soustředění na horách. Pilovala se taneční a pěvecká vystoupení i celková souhra všech účinkujících. Mnoho práce si vyžádala příprava kostýmů.

Při premiéře se potvrdilo, že poselství díla, které se svého času stalo generační výpovědí, je stále aktuální, zaplněný sál kinosálu kulturního domu hercům i jejich pedagogům dlouho aplaudoval.

Muzikál podpořilo finanční dotací Statutární město Ústí nad Labem.