Soutěžní odpoledne pro seniory

Soutěžní odpoledne pro seniory
13.9.2013
Domov pro seniory Orlická přichystal pro seniory sportovní odpoledne. Účastníci akce soutěžili v několika disciplínách. Vyhrát mohla družstva i jednotlivci.

Senioři byli rozděleni do šesti skupin a soutěžili nejen mezi týmy, ale i jako jednotlivci. Bylo pro ně nachystáno několik sportovních disciplín: hod kloboukem na věšák, střelba na bránu, hod šipkami do terče, kuželky a další. Seniory navštívit a podpořit přijela i náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

„Akce pro seniory se vydařila. Bylo vidět, že sportovní nasazení a zápal se projevil u každého soutěžícího. Domov pro seniory Orlická zvolil ideální přístup jak připravit pro své klienty zábavné odpoledne a zapojit je do pohybové aktivity. Pohyb a společenský život je i pro tuto skupinu obyvatel velmi důležitý,“ řekla náměstkyně Zuzana Kailová.

I přes nepřízeň počasí, kdy byly sportovní disciplíny přesunuty do společenských místností domova, si účastníci akci užili. Na závěr dorazil harmonikář, který pro přítomné zahrál.