Speciální cena pro Ústí

Speciální cena pro Ústí
3.6.2009
Náměstek primátora Libor Turek převzal za město certifikát za kvalitu podmínek pro podnikání.

   Ve druhém ročníku srovnávacího výzkumu o Cenu týdeníku Ekonom "Město pro byznys 2009" se v čele žebříčku umístil Děčín. Na druhé pozici je s vysokou přízní místních podnikatelů a dobrou situací na pracovním trhu Rumburk. První trojici uzavírají s dobrými podmínkami pracovního trhu a současným podnikatelským rozvojem Teplice. Město Ústí nad Labem získalo zvláštní cenu. „Úvodní ročník Města pro byznys byl podle našeho názoru velmi úspěšný, dosažené výsledky byly pro mnohé určitě inspirativní. Proto jsme se opět rozhodli podpořit sestavení tohoto žebříčku a navíc udělit v každém kraji cenu za nejlepší podnikatelské prostředí. K vítězství v Ústeckém kraji gratuluji přímo městu Ústí nad Labem,“ uvedl Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS.

   MĚSTO PRO BYZNYS je především odborníky garantovaný výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují. Jeho mottem je: Objevme město, ve kterém jsou vytvořeny nejlepší podmínky pro podnikání. „Jsem potěšen, že naše město v tomto výzkumu, který má strategický význam pro podnikatele a firmy, získalo zvláštní cenu. Jsem velmi rád, že naše snaha rozvíjet podnikatelské prostředí přináší své ovoce. Výzkum totiž hodnotí podnikatelské prostředí, tedy to, jaká je konkurence na trhu, jaká je kvalita lokality, ve které podnikatelé podnikají nebo jaká je vstřícnost samosprávy a nabídka pracovních sil“, řekl po převzetí ceny náměstek primátora Libor Turek.