Společné lovy na černou zvěř

Společné lovy na černou zvěř
22.11.2012
V úsilí o snížení stavů přemnožené černé zvěře získalo město Ústí nad Labem podporu mysliveckých sdružení. Myslivci pořádají na divočáky společné lovy.

Lovy probíhají vesměs o sobotách ve vybraných oblastech. Informace pro obyvatele jsou na úředních deskách města, městských obvodů, případně i dalších měst a obcí.

Pro úspěšnost lovů je zapotřebí, aby myslivci byli schopni dotlačit černou zvěř do připravených pozic. Proto je třeba, aby obyvatele a návštěvníci omezili výlety a vycházky do lokalit společných lovů.

Jen s touto pomocí se může podařit zajistit redukci početních stavů černé zvěře a tím i zvýšit bezpečnost v zastavěných částech města Ústí nad Labem.

Na společných lovech, které již v listopadu proběhly, se podařilo odlovit celkem 149 divočáků. Poděkování si zaslouží všichni myslivci, zejména však myslivci z honitby Zálesák – Povrly, kteří, ve snaze co nejvíce pomoci s redukcí stavů černé zvěře, pozvali 22 hostů k vytvoření dostatečně početné linie honců a lovců. Díky tomu také mají lví podíl na počtu odlovených divočáků, kterých se jim podařilo ve dnech 16. – 17. 11. ulovit 54 kusů.

Další společné lovy proběhnou:

24.11 (9.00-15.00) Honitba Diana: okolí Sovolusk – státní lesy

24.11 (8.00-15.00) Honitba Chvalov – Přemyslovka: Pod Vrkočí, oblast Vaňova (zejména nad ulicemi Pavla Stránského, Mařákova, Pod Vrkočí)

1.12 (8.00- 15.30) Honitba Zálesák Povrly: okolí Českého Bukova

8.12 (8.00-15.00) Honitba Chvalov – Přemyslovka: okolí Stebna a Milbohova

8.12 (9.00–15.00) Honitba Diana: okolí Radešína a Redašíňáku

15.12 (8.00- 15.30) Honitba Zálesák Povrly: Povrly- Lužec

15.12 (8.00-15.00) Honitba Chvalov – Přemyslovka: Podlešín – skalní útvar Hlava

6.1 (8.00-15.00) Honitba Chvalov – Přemyslovka: stráň nad ulicí Žižkova

12.1. (8.00- 15.30) Honitba Zálesák Povrly: Povrly - Český Bukov