Spor o Mariánský most se vleče od roku 1999

Spor o Mariánský most se vleče od roku 1999
12.6.2014
Stavba mostu byla zahájena v roce 1993 a dokončena byla o pět let později, tedy v roce 1998.

Městu byla předána se sedmiměsíčním zpožděním a s výrazným navýšením ceny o údajné vícepráce. V roce 1999 Hutní montáže podaly žalobu na město o údajnou dlužnou částku. Tento spor se táhne již 15 let a v tuto chvíli jde nejenom o prvotní dlužnou částku, ale také o výši případného úroku z prodlení. Ten by podle nepravomocného rozsudku z února 2013 mohl dosáhnout výše 18,25 % ročně z částky přibližně 184 milionů Kč ode dne 4. 12. 1998 do zaplacení. Výše celkové dlužné částky podle tohoto zatím posledního, ale nepravomocného, rozsudku by přesáhla 600 milionů korun. Velikost této částky by zcela jistě ovlivnila hospodaření města v následujících letech.

Vedení města si je vědomo závažnosti kauzy ve věci soudního sporu o doplatek za Mariánský most, kterou soudy řeší bezmála 15 let.

Konečný verdikt, ať bude jakýkoliv, může významně ovlivnit hospodaření města Ústí nad Labem v nadcházejících letech. V současné době nemá smysl hodnotit historii, oprávněnost i správnost kroků předchozích vedení města. Další kroky současného vedení města se však budou odvíjet od toho, až se podrobně seznámí s celým rozsudkem, který by měl dnes padnout.

Město v této záležitosti vzhledem k důležitosti a k délce trvání tohoto sporu dlouhodobě zastupuje externí právní kancelář.