Spuštěna nová dynamická mapová aplikace MAJETEK MĚSTA

Spuštěna nová dynamická mapová aplikace MAJETEK MĚSTA
1.2.2015
Součástí snahy zprůhledňovat město a dávat občanům nástroje k účasti na správě města je spuštění mapové aplikace majetku města.

Tuto aplikaci pro veřejnost (která pro interní potřeby magistrátu existuje již delší dobu a její zveřejnění zajistil úsek GIS vlastními silami) připravil Úsek Geografického Informačního Systému (Odbor rozvoje města) ve spolupráci s Odborem dopravy a majetku města. Obsahem této mapové aplikace jsou informace o nemovitostech, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Labem. Nemovitosti ve vlastnictví města Ústí nad Labem jsou rozdělené na svěřený a vybraný majetek města a pro občany je to snadný pohodlný nástroj jak zjistit, zda určitý pozemek patří městu - a pokud ano, kdo je jeho správcem (magistrát, obvod, případně některá z příspěvkových organizací).

Naším zájmem je transparentnost a podpora aktivního občanství, a právě proto zveřejňujeme aplikaci pro veřejnost.Pokud tedy občan např. zjistí, že se někde nachází černá skládka, neposekaná zeleň, strom či stavba ve špatném stavu a podobně, mapa mu ihned řekne, jestli se problém týká pozemku ve vlastnictví města - a pokud ano, na koho se má v dané věci obrátit“, uvedl radní David Daduč, který má v gesci strategie rozvoje města s důrazem na územní plán, životní prostředí.

Svěřený majetek města je na základě OZV č. 4/2012, Statut města Ústí nad Labem, svěřen do správy jednotlivým městským obvodům, na jejichž území se daný majetek nachází. O jejich zcizení, pronájmu či výpůjčce rozhodují orgány jednotlivých městských obvodů po předchozím vyžádání stanoviska magistrátu samostatně. Vybraný majetek města spravují dle jeho účelu jednotlivé odbory magistrátu. O jejich zcizení, pronájmu či výpůjčce rozhodují orgány města.
Mapová aplikace MAJETEK MĚSTA je k dispozici ZDE a je součástí veřejných map města ZDE.

Finanční náklady na mapovou aplikaci majetku města, která běží na vnitřní síti a jejíž součástí je editační nástroj, přes který se spravuje agenda majetku, byly v roce 2011 129 600 Kč vč. DPH. Úsek geografického informačního systému (GIS) platí pravidelnou roční technickou podporu ve výši 10 800 Kč bez DPH.
Finanční náklady pro webovou aplikaci Správa majetku, která běží na vnitřní síti, a u které bude v blízké době zahájen zkušební provoz, byly k roku 2014 cca 450 000 Kč včetně DPH. Úsek GIS platí pravidelnou roční technickou podporu ve výši 15 600kč bez DPH.
Pro zajímavost uvádíme následující: GIS provedl krátký průzkum, jak si s veřejně přístupnými mapami stojí 25 vybraných statutárních měst. Samostatnou,veřejně přístupnou mapovou aplikaci majetku města nemá žádné město. Samostatnou, ovšem pouze interní aplikaci má město Most (vyžaduje přístupové údaje), vrstvu majetku města v obecné mapové aplikaci má pouze město Děčín. 5 z nich má alespoň aplikaci s cenovou mapou města (Brno, Karviná, Most, Ostrava, Zlín).