Stále zbývá vyměnit pět tisíc řidičských průkazů

Stále zbývá vyměnit pět tisíc řidičských průkazů
12.11.2010
Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000.

   Držitelé jsou povinni si je vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Po uplynutí stanovené doby pro jejich výměnu pozbývají řidičské průkazy platnosti.

Co musím mít s sebou?

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas + doklad o trvalém pobytu)
-jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
-řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kolik mě to bude stát?

Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od poplatku.

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?

V budově Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, (levý boční vchod z Lidického náměstí - přízemí) v úřední hodiny:
PO a ST od 8.00 do 17.00 hod.
PÁ od 8.00 do 11.00 hod.

Kdy mi bude vydán nový ŘP?

Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popřípadě do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

  Do konce roku 2010 zbývá ještě vyměnit okolo 5 000 řidičských průkazů. Na výměnu řidičského průkazu je již pár dnů, z tohoto důvodu Vám doporučujeme výměnu řidičských průkazů neodkládat. V současné době je čekací doba na podání žádosti cca 1 hod. a na vyzvednutí již hotového řidičského průkazu cca 5 min., a to z důvodu zřízení nové přepážky pro výdej hotových průkazů. Na základě zkušeností z minulých výměn se dá předpokládat, že s blížícím se koncem roku budou čekací lhůty mnohem delší.

   Neplatný řidičský průkaz lze vyměnit i po uplynutí stanovené doby pro výměnu, ale žadatel musí zaplatit správní poplatek 50,- Kč. Neplatné řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel. Pokud by osoba řídila motorové vozidlo s neplatným řidičským průkazem, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.