Staré papírové jízdenky z roku 2015 jsou neplatné

Staré papírové jízdenky z roku 2015 jsou neplatné
17.2.2016
Dopravní podnik apeluje na cestující, aby nepoužívali staré jízdenky.

Od 1. ledna 2016 platí nové vzory jízdenek pro jednotlivou jízdu. Všechny vzory papírových jízdenek platných do konce roku 2015 jsou  zneplatněné.

Prvních 14 dní v lednu 2016 Dopravní podnik města Ústí nad Labem toleroval, pokud se cestující prokázal jízdenkou, která byla ještě zakoupena v roce 2015. V současné době již tolerance není.

Výměna papírové jízdenky z roku 2015 je možná zdarma do 31. 3. 2016 na předprodejích Dopravního podniku v ulici Revoluční nebo u Hraničáře.

V případě potřeby získání dalších informací doporučujeme navštívit webové stránky www.dpmul.cz záložka IDS a Jízdné, nebo zákaznické a informačním centrum v Revoluční ulici, případně si zavolat na infolinku 800 100 613.

Důvodem změny je připojení městské hromadné dopravy do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Pro cestující to především znamená možnost použití papírových jízdenek, mobilní jízdních dokladů a časových v zóně 101 u jakéhokoliv dopravce zapojeného do systému. Aby tento systém mohl řádně fungovat, bylo potřeba sjednotit především tarifní a přepravní podmínky DPmÚL a DÚK.