Starostové obvodů jednali s Úřadem práce

Starostové obvodů jednali s Úřadem práce
27.1.2012
Náměstek primátora Jan Řeřicha včera společně se starosty a tajemníky ústeckých městských obvodů přivítal na společném jednání zástupce Úřadu práce v Ústeckém kraji.

Za Úřad práce v Ústeckém kraji se jednání zúčastnil jeho ředitel Ing. Gabriel a paní Drncová. K pracovnímu jednání, které inicioval náměstek Řeřicha, byli přizváni zástupci úřadu práce z důvodu přechodu agendy z obcí právě na úřady práce. V tomto směru je především v prvotní fázi nezbytně nutná velmi intenzivní součinnost obcí a úřadu práce. Ředitel úřadu práce seznámil zástupce ústeckých městských obvodů se současnou situací ve výplatě dávek a v oblasti tzv. veřejné služby. Přítomné zástupce městských obvodů zajímalo zejména přidělení počtů VPP (veřejně prospěšných pracovníků) na rok 2012, protože smlouvy s úřadem práce v této oblasti skončí 31. 1. 2012. Úřad práce v Ústeckém kraji přislíbil informovat jednotlivé městské obvody o těchto počtech v termínu do 31. 1. 2012. V závěru jednání ředitel úřadu práce poděkoval za vstřícný přístup a součinnost jednotlivých městských obvodů při zavádění nové reformy.

Veřejná služba je obcemi velmi vítána. Efektivně ji využíváme zejména k dočišťování veřejných prostranství a komunikací našeho města,“ hodnotil přínos pro město starosta Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město Jan Tvrdík.