Stavba protipovodňové stěny

Stavba protipovodňové stěny
14.1.2011
Na Střekovském nábřeží bude zítra postavena mobilní povodňová stěna. Rozhodla tak dnešní povodňová komise města.

   V oblasti Olšinky se bude stavět hráz z pytlů naplněných pískem. Na základě informací od povodí Ohře a Labe by mohlo dojít k přelití vody na Střekovském nábřeží přes stávající hranu. Předpokládáme, že dojde pouze k dopravním omezením ve městě, kdy již nyní je uzavřena ulice Přístavní a Žižkova. 

  

   Také zítra dopoledne zasedne povodňová komise města. Aktuální informace vám opět přineseme na našich webových stránkách.