Stáže studentů na velvyslanectví, možnosti hledání investorů v USA

Stáže studentů na velvyslanectví, možnosti hledání investorů v USA
23.2.2015
To byla hlavní témata setkání vedení města s Petrem Gandalovičem v neděli 22. února.

„Bylo by hloupé, aby do Ústí nad Labem přijel dříve americký velvyslanec v Praze, než český velvyslanec v USA“, řekl s úsměvem na začátku setkání s představiteli statutárního města Ústí nad Labem Petr Gandalovič.

Diplomata, který je s naším městem svázán nejen bydlištěm, ale i politickým působením, v neděli 22. února v 11 hodin v prostorách kanceláře primátora přijali primátor Josef Zikmund, 1. náměstek primátora Martin Hausenblas, náměstek primátora pro finance a evropské fondy Martin Mata a radní pro územní plán a životní prostředí David Daduč.

Na setkání se nejprve hovořilo o programu, který je pro amerického velvyslance připraven v Ústí nad Labem. Návštěva Andrewa H. Shapiro začne ve čtvrtek 26. února přijetím na radnici statutárního města a bude pokračovat setkáním s vedením i studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

A právě možnostem stáží studentů ústecké univerzity na velvyslanectví ČR v USA se věnovala druhá část nedělní schůzky Petra Gandaloviče s vedením města Ústí nad Labem. Stáží na českém velvyslanectví, které jsou minimálně měsíční, už využila řada studentů, zatím však žádný z Ústí nad Labem. Velvyslanectví nabízí studentům zajímavou práci, nehradí však ubytování a stravu – na pokrytí těchto nákladů je třeba získat granty a stipendia.

Vedení Ústí nad Labem, které se bude snažit přilákat do města nové investory, přivítalo i další informaci velvyslance Gandaloviče: na západním i východním pobřeží působí reprezentanti CzechInvestu, kteří mohou v rámci programu Akcelerátor zprostředkovat podnikatelům pobyt v USA a poskytnout jim kontakty na možné investory.