Stipendium primátora získal Jiří Dužár

Stipendium primátora získal Jiří Dužár
13.12.2012
Mgr. Jiří Dužár, absolvent magisterského oboru Geografie na Přírodovědecké fakultě UJEP získal stipendium primátora Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2012.

Na slavnostním ceremoniálu v Červené aule kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně mu stipendium předala náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

„Vážíme si toho, co univerzita dělá ke zvýšení vzdělanosti v našem městě a regionu a pokládáme za jednu ze samozřejmých priorit, že nejúspěšnější studenty podpoříme stipendiem,“ uvedla Zuzana Kailová.

Jiří Dužár se ve svém výzkumu zaměřil na využití geomorfometrických nástrojů při detekci kenozoické tektonické aktivity v Českém středohoří. S využitím metod analýzy říční sítě, morfometrické analýzy území a prostorově korelačních analýz v prostředí geografických informačních systémů významně přispěl k ověření dřívějších výsledků výzkumu regionálního stresového pole.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě svoji dlouhou tradici. Stipendia jsou předávána již od roku 1996, kdy poprvé předali primátor města Ústí nad Labem a starostové městských obvodů jednorázová stipendia nejúspěšnějším studentům UJEP.

Stipendia byla předána v rámci slavnosti, při které prof. RNDr. René Wokoun, CSC., rektor UJEP udělil Ceny rektora za rok 2012. Ceny jsou každoročně předávány na závěr roku u příležitosti připomenutí narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně. Novou cenou, kterou udělil rektor letos poprvé, byla Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum.