Stipendium primátora získal Miroslav Duda

Stipendium primátora získal Miroslav Duda
12.12.2013
Miroslav Duda, student geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně získal stipendium primátora Ústí nad Labem.

Na slavnostním ceremoniálu v aule UJEP mu stipendium ve výši 20 000 korun předal náměstek primátora Pavel Boček.

Miroslav Duda uvedl, že peníze použije ke splnění svého snu – k cestě na Island. Na UJEP se věnuje výzkumu hodnocení přesnosti a spolehlivosti kartografických děl pro uživatelskou praxi. Ve své bakalářské práci se zabýval hodnocením přesnosti znázornění turisticky významných výhledových míst v CHKO České středohoří v kontextu současné kartografické produkce v České republice.

Současně byla předána další stipendia starostů městských obvodů, primátora Teplic, starostky Trmic a představitel§ dalších institucí. Rektor univerzity René Wokoun udělil ceny rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v letošním roce.