Strategie rozvoje města 2015 – 2020

Strategie rozvoje města 2015 – 2020
20.11.2013
Projekt Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020 byl představen v Domě kulturyv rámci konání Fóra Zdravého města. Veřejného projednání se zúčastnil primátor Vít Mandík.

Setkání zahájil náměstek primátora Pavel Boček, diskutovat s občany přišla také náměstkyně primátora Zuzana Kailová a členové rady města Arno Fišera, Jan Eichler a Miroslav Král. Diskuzního fóra Zdravého města Ústí nad Labem se zúčastnilo na devět desítek zájemců o dění ve městě. K dispozici jim bylo sedm tematických stolů, včetně stolu určeného mladé generaci. Každému tematickému okruhu se věnoval zástupce magistrátu, vedoucí či jím pověřený pracovník konkrétního odboru a kompetentní pracovník v dané oblasti. Přítomni byli také zástupci Dopravního podniku města Ústí nad Labem, ředitel Městské policie a zástupci zpracovatele Strategie města do roku 2020.

Ve všech pracovních skupinkách zazněla řada dotazů a občané se zapojili do podnětné diskuze. V závěrečném hlasování byly vybrány nejdůležitější priority k řešení. Patří mezi ně omezení hazardu, transparentní samospráva, čistota ve městě, doprava, péče o zeleň nebo pracovní místa pro zdravotně postižené občany.